800-serien 2016-01-29

Västerås Lokaltrafik 826 [BTE 666] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 834 [TKC 757] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 836 [XKP 892] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 839 [XKP 913] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 840 [XKP 887] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 840 [XKP 887] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 848 [ASW 161] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 849 [ASW 175] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 854 [DRT 192] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 864 [DRT 113] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 868 [DRT 125] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 869 [EGZ 652] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 872 [DRT 090] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 875 [EKB 831] 2016-01-29