600-serien

Västerås Lokaltrafik 671 [CHC 437] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 681 [DFC 422] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 682 [CPJ 645] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 682 [CPJ 645] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 682 [CPJ 645] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 698 [AOE 286] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 698 [AOE 286] 2016-01-29