Jönköpings Länstrafik(JLT) 2007-02-01—2017-01-24

Jönköpings Länstrafik [OYA 278] 2017-01-24
Jönköpings Länstrafik [UAZ 229] 2007-02-01