Vänersborgs Linjetrafik 2006-10-30—2008-07-31

Starta bildspel
Vänersborgs Linjetrafik 03 [TRX 322] 2006-10-30
Vänersborgs Linjetrafik 211 [SZL 241] 2006-10-30
Vänersborgs Linjetrafik 213 [UDS 735] 2006-10-30
Vänersborgs Linjetrafik 215 [UDT 376] 2006-10-30
Vänersborgs Linjetrafik 215 [UDT 376] 2008-07-31
Vänersborgs Linjetrafik 216 [UDT 276] 2006-10-30
Vänersborgs Linjetrafik 217 [TZP 664] 2006-10-30
Vänersborgs Linjetrafik 50 [TPC 721] 2007-03-25
Vänersborgs Linjetrafik 51 [TOC 514] 2006-11-02
Vänersborgs Linjetrafik 52 [SRP 679] 2007-02-17