800-serien 2006-11-03—2019-05-10

Göteborgs Spårvägar 802 [XJZ 153] 2006-11-03
Göteborgs Spårvägar 803 [DHW 461] 2014-04-12
Göteborgs Spårvägar 803 [XJZ 163] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 803 [XJZ 163] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 804 [XJZ 142] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 805 [DHW 373] 2014-04-12
Göteborgs Spårvägar 805 [XCX 522] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 806 [DHW 374] 2019-05-10
Göteborgs Spårvägar 806 [SLA 295] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 806 [SLA 295] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 806 [SLA 295] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 807 [APG 250] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 807 [APG 250] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 807 [DHW 462] 2019-05-10
Göteborgs Spårvägar 808 [DHW 471] 2014-04-12
Göteborgs Spårvägar 811 [SLM 079] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 812 [DHW 508] 2014-04-12
Göteborgs Spårvägar 819 [DHW 545] 2018-08-17
Göteborgs Spårvägar 819 [DHW 545] 2019-05-10
Göteborgs Spårvägar 820 [EGM 832] 2019-05-10