600-serien

Götebogs Spårvägar 605 [RJM 340] 2013-04-27
Göteborgs Spårvägar 606 [RJN 814] 2013-04-27
Göteborgs Spårvägar 627 [BPG 513] 2006-11-03
Göteborgs Spårvägar 631 [UHG 745] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 632 [UHG 735] 2007-05-18
Göteborgs Spårvägar 632 [UHG 735] 2007-05-18
Göteborgs Spårvägar 633 [UHG 755] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 636 [UHN 936] 2007-05-18
Göteborgs Spårvägar 638 [UHN 356] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 639 [UHN 426] 2007-05-18
Göteborgs Spårvägar 641 [UHN 916] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 645 [UHO 157] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 645 [UHO 157] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 648 [UHO 197] 2007-05-18
Göteborgs Spårvägar 648 [UHO 197] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 650 [UKH 827] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 655 [UKH 877] 2007-05-18
Göteborgs Spårvägar 655 [UKH 877] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 661 [ULM 579] 2007-05-18
Göteborgs Spårvägar 663 [ULM 749] 2007-05-18