300-serien 2016-01-29

Västerås Lokaltrafik 303 [WAP 639] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 305 [WAP 329] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 307 [WAP 829] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 316 [EKH 526] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 318 [EKH 533] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 318 [EKH 533] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 321 [EKH 550] 2016-01-29
Västerås Lokaltrafik 325 [NPZ 694] 2016-01-29