700-serien

Göteborgs Spårvägar 722 [UPG 730] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 728 [UPG 815] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 729 [UPG 640] 2008-07-31
Göteborgs Spårvägar 733 [UPG 840] 2008-07-31