56xx 2005-09-03—2009-04-13

Starta bildspel
Swebus 5600 [TGH 208] 2006-01-09
Swebus 5602 [TAE 832] 2005-09-03
Swebus 5602 [TAE 832] 2006-09-29
Swebus 5603 [TAE 817] 2008-10-25
Swebus 5603 [TAE 817] 2009-01-25
Swebus 5603 [TAE 817] 2009-04-13
Swebus 5604 [TAE 823] 2006-05-13
Swebus 5604 [TAE 823] 2006-06-25
Swebus 5604 [TAE 823] 2009-04-06
Swebus 5605 [TAE 814] 2006-03-08