Avgångskylt +stationsklocka 2022-07-03

Avgångsskylt Tåg Spår 1A 2022-07-03
Avgångsskylt Tåg Spår 1B 2022-07-03
Avgångsskylt Tåg Spår 1C 2022-07-03
Avgångsskylt Tåg Spår 2A 2022-07-03
Avgångsskylt Tåg Spår 2B 2022-07-03
Avgångsskylt Tåg Spår 3A 2022-07-03
Avgångsskylt Tåg Spår 3B 2022-07-03
Avgångsskylt Tåg Spår 4A 2022-07-03
Avgångsskylt Tåg Spår 4B 2022-07-03
Avgångsskylt Tåg Spår 4C 2022-07-03
Stationsklocka 2022-07-03