Avgångsskyltar & Stationsklocka 2021-09-01

Avgångsskylt Spår 1A 2021-09-01
Avgångsskylt Spår 1B 2021-09-01
Avgångsskylt Spår 20 2021-09-01
Avgångsskylt Spår 21 + Stationsklocka 2021-09-01