Stationsklockor 2015-04-06—2019-08-16

Starta bildspel
En av två stationsklockor på Jönköpings Central 2015-07-12
En av två stationsklockor på Jönköpings Central 2015-07-12
En av två ststionsklockor på Jönköpings Rececentrum 2015-04-06
En av två ststionsklockr på Jönköpings Resecentrum 2015-07-12
Stora Stationsklockan på Jönköpings Recesentrum 2019-08-16