Avgångsskyltar 2018-03-03—2023-07-28

Avgångsskylt spår 1a 2018-03-03
Avgångsskylt spår 1b 2018-03-03
Avgångsskylt Spår 2A 2023-07-28
Avgångsskylt Spår 2B 2023-07-28
Avgångsskylt Spår 3 2023-07-28
Avgångsskylt Spår 4 2023-07-28
Avgångsskylt spår 5 2018-03-03
Avgångsskylt spår 6 2018-03-03
Avgångsskylt spår 7 2018-03-03
Avgångsskylt spår 8 2018-03-03
Avgångsskylt Spår 9B & Spår 10B 2023-07-28