Avgångsskyltar & Tågtavla 2016-06-24—2022-11-26

Avgångsskylt spår 1 2017-08-21
Avgångsskylt spår 2a 2016-06-24
Avgångsskylt spår 2b 2016-06-24
Tågtavlan 2021-08-11
Tågtavlan 2022-11-26